Partneri | Pre lepšiu budúcnosť Zeme - Elearning logo-eduvision
background

Autori a organizátori projektu

Ďakujeme za podporu

Hlavný partner

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu

Partneri

Odborný partner

Ďalšie zaujímavé info, ktoré môžu žiaci aj učitelia využiť v rámci environmentálnej výchovy, najdete na www.ewobox.sk.

Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti Environmentálnej Výchovy, Vzdelávania a Osvety prostredníctvom internetového portálu – BOXU. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.