O autoroch | Pre lepšiu budúcnosť Zeme - Elearning logo-eduvision
background

O Autoroch

Eduvision, s.r.o.

Mgr. Lucia Lalka
www.eduvision.sk
Instagram: @eduvision_slovakia

lucia-lalka

Agentúra zameraná na digitálne vzdelávanie a komunikáciu. Vytvárame inovatívne edukačné projekty, nástroje, hry a kurzy pre školy, verejnosť a firmy. Poskytujeme organizáciám poradenstvo s koncepčnými stratégiami zavedenia digitálneho vzdelávania, modernizáciou výučby a inováciami vzdelávacích metodík.

Svojou odbornou vzdelávacou, dizajnérskou a poradenskou činnosťou podporujeme rozvoj kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej gramotnosti vedomostnej spoločnosti.

V spolupráci so špičkovými odborníkmi v jednotlivých oblastiach pripravujeme vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť v rôznych témach, napr. ochrana životného prostredia, kultúrne hodnoty, základné ľudské práva a slobody, sociálna inklúzia.


Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
Autorka textov kurzu Pre lepšiu budúcnost Zeme 1.

darina-lalikova

Občianske združenie založené v roku 2012 s cieľom robiť osvetu o architektúre, najmä medzi deťmi a mládežou, o udržateľnosti v architektúre, o nových prístupoch vo výstavbe.

Najznámejším projektom OZ EUROARCH je projekt DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorý realizujeme na základných školách pravidelne každý rok už od roku 2015. Ide o projekt realizovaný formou interaktívneho a kreatívneho e-learningového kurzu. Do projektu sa zapája každý rok viac ako 10 000 žiakov z celého Slovenska.


Miroslava Kozárová
spoluatorka textov v e-learningu
Pre lepšiu budúcnosť Zeme 2

darina-lalikova

Miroslava Kozárová, pôsobí v stavebnom priemysle a má tiež dlhoročné skúsenosti z oblasti komunikácie. Ekologicky zameraným projektom sa venovala predovšetkým v oblastiach výroby stavebných materiálov, využívania alternatívnych palív a uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky v cementárenstve.