O autoroch | Pre lepšiu budúcnosť Zeme - Elearning logo-eduvision
background

O Autoroch

Eduvision, s.r.o.

Mgr. Lucia Lalka
www.eduvision.sk
Instagram: @eduvision_slovakia

lucia-lalka

Agentúra zameraná na digitálne vzdelávanie a komunikáciu. Vytvárame inovatívne edukačné projekty, nástroje, hry a kurzy pre školy, verejnosť a firmy. Poskytujeme organizáciám poradenstvo s koncepčnými stratégiami zavedenia digitálneho vzdelávania, modernizáciou výučby a inováciami vzdelávacích metodík.

Svojou odbornou vzdelávacou, dizajnérskou a poradenskou činnosťou podporujeme rozvoj kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej gramotnosti vedomostnej spoločnosti.

V spolupráci so špičkovými odborníkmi v jednotlivých oblastiach pripravujeme vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť v rôznych témach, napr. ochrana životného prostredia, kultúrne hodnoty, základné ľudské práva a slobody, sociálna inklúzia.


Samuel Kováčik
Autor textov kurzu Pre lepšiu budúcnost Zeme 3.

Samuel Kováčik je fyzik, ktorý založil projekt Vedátor. Vyštudoval na Slovensku, pôsobil na výskumnom inštitúte v Dubline a dnes je späť na Slovensku. Vo svojom výskume sa venuje kvantovej štruktúre priestoru, nech už to znamená čokoľvek."


Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
Autorka textov kurzu Pre lepšiu budúcnost Zeme 1.

darina-lalikova

Občianske združenie založené v roku 2012 s cieľom robiť osvetu o architektúre, najmä medzi deťmi a mládežou, o udržateľnosti v architektúre, o nových prístupoch vo výstavbe.

Najznámejším projektom OZ EUROARCH je projekt DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorý realizujeme na základných školách pravidelne každý rok už od roku 2015. Ide o projekt realizovaný formou interaktívneho a kreatívneho e-learningového kurzu. Do projektu sa zapája každý rok viac ako 10 000 žiakov z celého Slovenska.


Miroslava Kozárová
spoluatorka textov v e-learningu
Pre lepšiu budúcnosť Zeme 2

darina-lalikova

Miroslava Kozárová, pôsobí v stavebnom priemysle a má tiež dlhoročné skúsenosti z oblasti komunikácie. Ekologicky zameraným projektom sa venovala predovšetkým v oblastiach výroby stavebných materiálov, využívania alternatívnych palív a uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky v cementárenstve.